Γίνε Εθελοντής

Περιγράψτε σε ποιους τομείς θεωρείτε πως θα μπορούσατε να βοηθήσετε και γιατί (προετοιμασία εκδηλώσεων, φύλαξη χώρων, τεχνικές εργασίες, κ.α.)