Συμμετοχή

Διεθνές Διαγωνιστικό Μυθοπλασίας

Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ

Διεθνές Διαγωνιστικό Animation

Εθνικό Σπουδαστικό

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Μυθοπλασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Animation του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Εθνικό Σπουδαστικό του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Μαρτίου 2024
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Μαρτίου 2024
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Μαρτίου 2024
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Μαρτίου 2024

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Μυθοπλασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 5 Μαΐου 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 5 Μαΐου 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Animation του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 5 Μαΐου 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Εθνικό Σπουδαστικό του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου “Θόδωρος Αγγελόπουλος”

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 5 Μαΐου 2023